Art. 1: Organizatorul Tombolei “BACK TO SCHOOL” este RBS Service SRL, societate comercială înregistrată în România, în conformitate cu legislația română, cu sediul social în localitatea Cătălina, str. Liliacului, nr. 3, jud. Maramureș, având Cod Unic de Înregistrare 24357699, atribut fiscal RO, numărul de ordine de la Registrul Comerțului J/24/1546/2008, tel. 0726783791 / 0362-417864, e-mail: office@rbsservice.ro.


Art. 2:
Tombola se organizează în perioada 01.09.2020 – 30.09.2020.


Art. 3:
Se pot înscrie în vederea participării la prezenta tombolă, numai participanții care au împlinit vârsta de 18 ani, și care, în perioada de desfășurare a tombolei, au făcut cumpăraturi de rechizite școlare în valoare minimă de 150 lei.


Art. 4:
Valoarea totală a premiilor este de 1300 lei. Beneficiarii prezentei tombole, nu au dreptul să ceară contravaloarea în bani a premiilor, în locul acestora. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.


Art. 5:
Participanții se pot înscrie în tombolă prin completarea unui talon pus la dispoziție de organizator.


Art. 6:
Fiecare din participanții la tombolă vor primi pe loc, direct în magazinul RBS Service, str. George Coșbuc, nr.14, Baia Mare, câte un pix Pilot Frixion, iar câștigătorii celor 3 premii, vor fi desemnați prin tragere la sorți, la sfârșitul tombolei.


Art. 7:
Tragerea la sorți va avea loc în data de 01.10.2020. Participanții care au fost desemnați câștigători ai premiilor, vor fi contactați telefonic, în ziua în care au fost extrași drept câștigători prin tragere la sorți.


Art. 8:
Prin înscrierea și participarea la tombolă, participanții și câștigătorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, telefon, imaginea să fie prelucrate și folosite de către organizator în scopuri de organizare a tombolei și în vederea transmiterii/predării premiilor, și nu în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, fără alte obligații sau plăți.